GDPR

Integritetspolicy
Port 73 värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Port 73 är det viktigt att vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer hantera dem. Port 73 är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder vår webbplats, vår Facebook, Instagram och annan eventuell social media som vi använder.

Vilken information samlar vi in om dig?

  • Vi samlar in information om dig när du skriver upp dig på:
  • Nyhetsbrev
  • Tävlingar
  • Kontaktformuläret
  • När du lämnar kommentarer eller ger oss feedback

Några typer av personuppgifter som vi kan samla in om dig och som du kan välja att lämna är:

  • Kontaktinformation (som namn, post- eller e-postadress och telefonnummer)
  • Online-identifierare (t.ex. din mobilenhets annonsidentifierare och uppgifter om geografisk lokalisering)
  • Information om hur du använder webbplatsen

Personuppgifterna behandlas med ditt samtycke när du genom din användning av webbplatsen anses uppge att du förstår och samtycker till villkoren i integritetspolicyn eller genom att du godkänt ditt samtycke genom att klicka i detta i banners eller formulär.

Hur kommer vi använda informationen om dig?

Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida och i sociala medier. Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka email till dig om aktuella kampanjer, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behöver du tillhandahålla personuppgifter. När du tillhandahåller den här typen av uppgifter kan vi använda dem för att kontakta dig och berätta om erbjudanden och tjänster som du uttryckt ett intresse för. I de fall vi behöver ditt samtycke kan du underrätta oss om du inte vill att vi använder uppgifterna för att kontakta dig i framtiden (genom att följa stegen för avanmälan som beskrivs nedan). Vi respekterar dina önskemål.

Användning av din information I marknadsföringssyfte

Vi kan, med ditt samtycke, komma att skicka information om Port 73 och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Port 73 och/eller hyresgästerna i vårt köpcenter i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress.

Ändringar och tillgång av din information

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. För dig som har anmält dig till nyhetsbrev sparar vi, i syfte att skicka nyhetsbrev, dina personuppgifter till dess du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrev. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Du har även i vissa fall rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på vår webbplats som möjligt använder vi oss utav cookies och annan analysverktyg. Vi använder cookies för statistikändamål, för att anpassa webbplatsen efter besökarens intressen och preferenser, samt för att förbättra webbplatsen. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

All Informationen som samlas är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress, utan den identifierar bara den enhet/apparat som du använder med din webbläsare och ungefärlig geografisk plats. Information som samlas in kan inte spåra den enskilda besökaren. Läs mer om cookies här.

Externa webbplatser

Vår webbplats innehåller externa länkar till andra webbplatser som tex. saldokontroll av presentkort, sociala medier, våra hyresgästers webbplatser, Facebook och Instagram. Denna integritetspolicy gäller endast Port 73s webbplats. När du klickar på externa länkar gäller respektive webbsidas integritetspolicy. Vi ansvarar inte för deras integritetsrutiner. Vi uppmanar dig att granska deras integritetspolicyer för att förstå hur de kommer att använda och dela de personuppgifter som du tillhandahåller dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via email port73@cbre.com eller skicka ett meddelande via vår webbplats kontakta oss.