Allmänna tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på port73.se, samt på Port73 Facebook-sida och Instagram-sida.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Port73, ESCF II Sweden Port 73 AB, 559136-6389.
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.
 5. Port73 ansvarar ej för eventuell vinstskatt.
 6. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Port73.
 7. Port73 förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Port73 får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 8. Port73 tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Port73. Port73 tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Port73 beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 10. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Port73 rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 11. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Port73. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 12. Vinnaren kommer att kontaktas via mail efter slutdatum av tävling och kan därefter tillkännages via Port73 Facebook-sida efter detta. Port73 kommer att försöka nå vinnaren högst 3 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Port73 rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras på Port73 hemsida, facebook-sida och Instagram-sida.
 13. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 14. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Port73. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Port73 får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Port73 normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 15. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Port73 förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.